oferta

kruszywo Pogorzelice

Produkty

Kopalnia kruszyw posiada szeroką gamę produktów. Oferujemy kruszywa dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 • Piasek sucho siany 0-4 mm
 • Piasek na mokro 0-2 mm
 • Kamień płukany 2/8 mm
 • Kamień płukany 8/16 mm
 • Kamień płukany 16/31 mm
 • Kamień łamany
 • Podbudowa 0-31,5 90/3
 • Podbudowa 0-31,5 50/30
 • Podbudowa 0-63
 • Pospółka
 • Czarnoziem
transport kruszywa skurewicz

Transport

Świadczymy usługi transportowe kruszyw, sprzętów budowalnych. Dysponujemy ponad 20 samochodami do przewozu towarów sypkich.

roboty ziemne i budowlane

Roboty ziemne i budowlane

Wykonujemy roboty ziemne w zakresie:

 • przygotowania terenu pod inwestycje wraz z uzbrojeniem terenu, sieci energetyczne, sieci WOD-KAN, pace, parkingi, drogi dojazdowe
 • wykopy budowlane z wywozem gruntu i jego utylizacją
 • wymiany gruntu
 • korytowanie i nasypy drogowe
 • rekultywacje
 • plantowanie terenu
 • tereny zielone
 • prace specjalistyczne i przy robotach branżowych

Wykonujemy roboty budowane w zakresie:

 • budowa budynków użyteczności publicznej,
 • obiektów kubaturowych,
 • mieszkalnych,
 • obiektów sportowych,
 • hal produkcyjnych,
 • Budownictwo Przemysłowe

Wykonujemy roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją, recyklingiem. W zakresie wyburzeń wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na obiektach:

 • przemysłowych
 • usługowych i handlowych
 • drogowych
 • budynkach mieszalnych
 • placach i drogach

Partnerzy

 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice
 • skurewicz żwirownia Pogorzelice